O mnie

Mateusz KaraśMateusz Karaś – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magister Filozofii w specjalności Komunikacja Społeczna oraz magister Historii.

W swoich badaniach poświęcam się problematyce komunikacji w odniesieniu do zagadnienia niepełnosprawności. Pragnę skupić się na wykorzystaniu koncepcji filozoficznych oraz teorii komunikacji w opisie i objaśnianiu specyfiki komunikacji osób z niepełnosprawnościami. Jest to zabieg mający na celu obrazowanie i pojęciowe porządkowanie problemów towarzyszącym temu zagadnieniu. Obecnie zajmuję się w szczególności komunikacją osób niewidomych.

Z powyższych powodów swoje zainteresowania kieruję również w stronę prężnie rozwijającego się na Zachodzie nurtu Disability Studies, który w Polsce nie jest jeszcze dobrze znany. Disability Studies (badania nad niepełnosprawnością) podejmują wyzwanie przyjrzenia się niepełnosprawności i jej konstrukcjom społeczno-kulturowym w oderwaniu od chłodnego spojrzenia medycznego. W swoich badaniach staram się także zwrócić uwagę na ten aspekt zagadnienia niepełnosprawności i wykorzystywać koncepcje filozoficzne do jego zobrazowania.

Ponadto prowadzę szkolenia i wykłady na temat edukacji osób niewidomych i niedowidzących na uczelniach wyższych, których celem jest przybliżenie tego problemu nauczycielom i pracownikom akademickim, a także studentom.

Rolę filozofii upatruje w pojęciowym porządkowaniu i obrazowaniu współczesnych problemów naukowych, społecznych i kulturowych, na czytaniu otaczającego nas świata i kreśleniu mapy, której wykorzystanie może nam pomóc w odnalezieniu się w gąszczu współczesności.

ZOBACZ SPIS PUBLIKACJI

Można mnie znaleźć na:

Academia.edu

Researchgate.net

Google Sholar Citations